Novinky v 6K Software

Změna legislativních parametrů - mzdy

Od 1. 6. 2019 dochází nařízením vlády č. 91/2019 Sb. k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Nová verze modulů Mzdy, Sklad 1.19.011

Vydali jsme novou verzi modulů Mzdy, Sklad 1.19.011

Nová verze modulů Mzdy, Sklad 1.19.010

Vydali jsme novou verzi modulů Mzdy, Sklad 1.19.010

Sledujte nás