6K Software - řešení pro profesionály

Ekonomický software 6K je možné pořídit jako komplet 5 modulů, nebo lze zakoupit jednotlivé moduly samostatně.

Naše firma preferuje osobní přístup k zákazníkovi, individuálně a citlivě řeší jeho požadavky.

Přehled modulů 6K Software

Účetnictví

 • Uživatelem definovatelné obrazovky (uspořádání, velikost, pořadí, počet i náplň sloupců), včetně barevného odlišení jednotlivých funkcí
 • Nastavení každého uživatele i jednotlivých zpracovávaných firem je ukládáno do profilů
 • Rychlost a pohodlnost pořízení dat pomocí předdefinovaných účetních operací
 • Přejít na modul Účetnictví

Fakturace

 • Integrovaná podpora pro snímání čárového kódu faktur, tisk faktur v čárovém kódu
 • Uživatel může dynamicky měnit rozsah i počet položek, u zákazníků může volit i grafické podoby evidence
 • Fakturace vytvořené zcela obecně – přizpůsobení jednotlivých funkcí pomocí uživatelsky nastavitelných parametrů
 • Přejít na modul Fakturace

Mzdy a Personalistika

 • Mzdová agenda dle platné legislativy - časté změny zákonů v maximální míře ošetřeny parametrizací
 • Možnost předávání dat do banky prostřednictvím komunikačního programu s bankou
 • Zadávání zaměstnanců z jednoho místa programu
 • Přejít na modul Mzdy a personalistika

Majetek

 • Operativní evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně inventurních soupisů
 • Definice pohledu na jednotlivé karty - odpisy účetní, daňové, skutečnost, předpoklad historie a další
 • Možnost nastavit dobu zahájení odpisů
 • Přejít na modul Majetek

Skladová evidence

 • Evidenci zásob za celou firmu
 • Různé metody oceňování např.: průměrné ceny, pořizovací ceny, plánované ceny a odchylky, kombinace metod podle jednotlivých skladů
 • Způsob tvorby prodejní ceny využití obchodního rozpětí a další
 • Přejít na modulu Skladová evidence

Reference

“Z našeho pohledu je software 6K vhodný pro zpracování účetnictví malých a středně velkých společností. Důležitá je i aktivní podpora ze strany 6K při řešení úkolů ze strany našich klientů, při aktualizaci účetnictví s ohledem na legislativní změny.”

Bent Walde-Jensen KPMG Česká republika

“Po mnoha letech aktivního používání ekonomického software 6K můžeme s radostí tvrdit, že výběr 6K byla dobrá volba.”

Ludmila Malimánková Fučík & Partneři

“Program 6K je průběžně aktualizován a doplňován o funkce i struktury v návaznosti na aktualizaci legislativy o účetnictví. Současně umožňuje zpracovávat účetnictví i paralelně podle standardů IFRS a US GAAP.”

BDO Česká republika

“Systém 6K, který byl původně vyvinut pro potřeby outsourcingu účetnictví, nám poskytuje konkurenční výhodu, a to především díky rychlé podpoře a profesionálnímu designu, který výrazně urychluje práci při větším počtu zpracovávaných agend a dokladů.“

Josef Jaroš APOGEO Group, SE
Sledujte nás