Modul Skladová evidence

 • Evidenci zásob za celou firmu, na více skladech, každý sklad může mít evidenční místa (konsignační sklady, zboží u dealerů, rezervované zboží, objednávky dodavatelské, odběratelské, ...), lze sledovat zásoby na jednotlivé zakázky, na kartách lze evidovat lokace, šarže včetně expirace, rozměry, sériová čísla, umístění, fotografie
 • Použité metody oceňování zásob: průměrné ceny, pořizovací ceny, plánované ceny a odchylky, kombinace metod podle jednotlivých skladů
 • Způsob tvorby prodejní ceny využití obchodního rozpětí, rabatů za zákazníka, za položku zboží, množstevní rabaty, je možné vést odběratelské ceníky, apod.
 • Evidence zásob se provádí zadáním dokladu (příjemka, výdejka, převodka, prodejka, opravný doklad, transit apod.)., každý doklad lze tisknout v požadované formě - příjemka, dodací list, faktura, zálohová faktura, pokladní doklad.
 • Každý doklad se okamžitě promítá do stavů (skladové karty), v každém okamžiku lze zjistit konečný stav položky na jednotlivém skladě
 • Propojení s ostatními moduly 6K software a přenos dat
 • Zpětné převzetí saldokonta z účetnictví a vyhodnocení platební morálky odběratelů
 • Tvorba a tisk mnoha druhů sestav z dokladů
 • Možnost postupného zúčtování záloh
 • Systém umožňuje vytvořit inventury k libovolnému datu, tisk inventurních soupisů pro doplnění fyzických stavů při fyzické inventuře, doplnění fyzických stavů do počítače a automatické vyčíslení rozdílů fyzických a evidenčních stavů
 • Obsahuje zjednodušený systém maloobchodního prodeje
 • Systém objednávek s přímou vazbou na zásoby
 • Možnost přenosu dat do jiného subsystému
 • a mnoho dalších pomůcek pro usnadnění práce účetních...

Vyzkoušejte si 6K Software

Reference

“Z našeho pohledu je software 6K vhodný pro zpracování účetnictví malých a středně velkých společností. Důležitá je i aktivní podpora ze strany 6K při řešení úkolů ze strany našich klientů, při aktualizaci účetnictví s ohledem na legislativní změny.”

Bent Walde-Jensen KPMG Česká republika

“Po mnoha letech aktivního používání ekonomického software 6K můžeme s radostí tvrdit, že výběr 6K byla dobrá volba.”

Ludmila Malimánková Fučík & Partneři

“Program 6K je průběžně aktualizován a doplňován o funkce i struktury v návaznosti na aktualizaci legislativy o účetnictví. Současně umožňuje zpracovávat účetnictví i paralelně podle standardů IFRS a US GAAP.”

BDO Česká republika

“Systém 6K, který byl původně vyvinut pro potřeby outsourcingu účetnictví, nám poskytuje konkurenční výhodu, a to především díky rychlé podpoře a profesionálnímu designu, který výrazně urychluje práci při větším počtu zpracovávaných agend a dokladů.“

Josef Jaroš APOGEO Group, SE
Sledujte nás