Modul Majetek

 • Operativní evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně inventurních soupisů
 • Definice pohledu na jednotlivé karty - odpisy účetní, daňové, skutečnost, předpoklad historie a další
 • Možnost nastavit dobu zahájení odpisů
 • Výpočet daňových odpisů včetně nastavení typu odpisu
 • Měsíční výpočet účetních odpisů a přenos do účetnictví
 • Možnost účetní a daňové odpisy vracet zpět - i na úrovni jednotlivých karet
 • Sestavy rozdílu daňových a účetních odpisů - propočet předpokladu účetních i daňových odpisů
 • Hromadné oprav vybrané množiny dat
 • Tisk historie jednotlivých karet
 • Tvorba a tisk sestav, sumarizace do úrovně podrobnosti, jakou zvolí uživatel
 • a mnoho dalších pomůcek pro usnadnění práce účetních...

Vyzkoušejte si 6K Software

Reference

“Z našeho pohledu je software 6K vhodný pro zpracování účetnictví malých a středně velkých společností. Důležitá je i aktivní podpora ze strany 6K při řešení úkolů ze strany našich klientů, při aktualizaci účetnictví s ohledem na legislativní změny.”

Bent Walde-Jensen KPMG Česká republika

“Po mnoha letech aktivního používání ekonomického software 6K můžeme s radostí tvrdit, že výběr 6K byla dobrá volba.”

Ludmila Malimánková Fučík & Partneři

“Program 6K je průběžně aktualizován a doplňován o funkce i struktury v návaznosti na aktualizaci legislativy o účetnictví. Současně umožňuje zpracovávat účetnictví i paralelně podle standardů IFRS a US GAAP.”

BDO Česká republika

“Systém 6K, který byl původně vyvinut pro potřeby outsourcingu účetnictví, nám poskytuje konkurenční výhodu, a to především díky rychlé podpoře a profesionálnímu designu, který výrazně urychluje práci při větším počtu zpracovávaných agend a dokladů.“

Josef Jaroš APOGEO Group, SE
Sledujte nás