Modul Fakturace

 • Uživatelem definovatelné obrazovky - uspořádání, velikost, pořadí, počet i náplň sloupců, včetně barevného odlišení jednotlivých funkcí
 • Nastavení každého uživatele i jednotlivých zpracovávaných firem je ukládáno do profilů 
 • Integrovaná podpora pro snímání čárového kódu faktur, tisk faktur v čárovém kódu (k těmto funkcím je nutná HW podpora, kterou je třeba aktivovat zvlášť)
 • Uživatel může dynamicky měnit rozsah i počet položek, u zákazníků může volit i grafické podoby evidence
 • Fakturace vytvořené zcela obecně – přizpůsobení jednotlivých funkcí pomocí uživatelsky nastavitelných parametrů
 • Formy transakcí, definice operací, příslušnosti zákazníků a duplikačních funkčních kláves při pořizování - zrychlení práce uživatele
 • Možnost předávání dat do banky prostřednictvím komunikačního programu s bankou
 • Automatické zpracování výkazu DPH zadáním typu do daňového dokladu s kontrolní vazbou na stavy účtů a detailní přehledy ve tvaru požadovaném finančními úřady
 • Možnost tisku sestav a faktur s logem uživatele
 • Aplikace je přímo provázána s možností e-mailu a internetu např. automatické stahování kurzů ze stránek ČNB a další
 • Systém eviduje současně i obaly (v příslušných měrných jednotkách) a lze požadovat i hlášení o obalech
 • Systém umožňuje automatickou zákaznickou korespondenci

Vyzkoušejte si 6K Software

Reference

“Z našeho pohledu je software 6K vhodný pro zpracování účetnictví malých a středně velkých společností. Důležitá je i aktivní podpora ze strany 6K při řešení úkolů ze strany našich klientů, při aktualizaci účetnictví s ohledem na legislativní změny.”

Bent Walde-Jensen KPMG Česká republika

“Po mnoha letech aktivního používání ekonomického software 6K můžeme s radostí tvrdit, že výběr 6K byla dobrá volba.”

Ludmila Malimánková Fučík & Partneři

“Program 6K je průběžně aktualizován a doplňován o funkce i struktury v návaznosti na aktualizaci legislativy o účetnictví. Současně umožňuje zpracovávat účetnictví i paralelně podle standardů IFRS a US GAAP.”

BDO Česká republika

“Systém 6K, který byl původně vyvinut pro potřeby outsourcingu účetnictví, nám poskytuje konkurenční výhodu, a to především díky rychlé podpoře a profesionálnímu designu, který výrazně urychluje práci při větším počtu zpracovávaných agend a dokladů.“

Josef Jaroš APOGEO Group, SE
Sledujte nás