Modul Účetnictví

 • Nastavení každého uživatele i jednotlivých zpracovávaných firem je ukládáno do profilů
 • Uživatelem definovatelné obrazovky - uspořádání, velikost, pořadí, počet i náplň sloupců, včetně barevného odlišení jednotlivých funkcí
 • Formy kódů operací, příslušnosti účtů a duplikačních funkčních kláves při pořizování - zrychlení práce uživatele
 • Nástroje pro tvorbu přehledů a jejich porovnání se zadaným plánem
 • Rychlost a pohodlnost pořízení dat pomocí předdefinovaných účetních operací
 • Statistický přehled počtu položek, nákladů, výnosů a hospodářského výsledku podle jednotlivých měsíců - názorně sestavený formou grafu
 • Aplikace má bohatý aparát na práci s doklady, který odpovídá vhodný pro velké organizace
 • Automatické párování  faktur a plateb pomocí volby saldokontní formy sledování účtu
 • Dynamické zobrazení saldokonta na obrazovce barevně zvýrazněny nespárované položky přímo v hlavní knize, které se dynamicky mění
 • Většina sestav připravena ve formě státních výkazů - zaručena možnost plnit státní výkazy přímo z pořízených účetních zápisů
 • Tvorba sestav a sumarizace do úrovně podrobnosti, jakou zvolí uživatel
 • Aplikace je přímo provázána s možností e-mailu a internetu např. automatické stahování kurzů e-mailu a internetu

Vyzkoušejte si 6K Software

Reference

“Z našeho pohledu je software 6K vhodný pro zpracování účetnictví malých a středně velkých společností. Důležitá je i aktivní podpora ze strany 6K při řešení úkolů ze strany našich klientů, při aktualizaci účetnictví s ohledem na legislativní změny.”

Bent Walde-Jensen KPMG Česká republika

“Po mnoha letech aktivního používání ekonomického software 6K můžeme s radostí tvrdit, že výběr 6K byla dobrá volba.”

Ludmila Malimánková Fučík & Partneři

“Program 6K je průběžně aktualizován a doplňován o funkce i struktury v návaznosti na aktualizaci legislativy o účetnictví. Současně umožňuje zpracovávat účetnictví i paralelně podle standardů IFRS a US GAAP.”

BDO Česká republika

“Systém 6K, který byl původně vyvinut pro potřeby outsourcingu účetnictví, nám poskytuje konkurenční výhodu, a to především díky rychlé podpoře a profesionálnímu designu, který výrazně urychluje práci při větším počtu zpracovávaných agend a dokladů.“

Josef Jaroš APOGEO Group, SE
Sledujte nás