Změna legislativních parametrů - mzdy

Vážení klienti,

od 1. 6. 2019 dochází nařízením vlády č. 91/2019 Sb. k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Znamená to, že při provádění všech srážek ze mzdy v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 se uplatní částka, nad kterou je mzda postižitelná bez omezení, ve výši 9 643 Kč, od 1. 6. 2019 se jedná o částku 19 286 Kč.

Přechodným ustanovením se stanoví, že v řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Znamená to, že při výpočtu srážek ze mzdy se uplatní výše uvedená změna poprvé ve mzdách za červen, výplatní termín červenec 2019.

V návaznosti na tuto změnu je nutné nejpozději před zpracováním mezd za měsíc červen upravit nastavení legislativních parametrů.

Upravené parametry rozhodné částky budou zakomponovány do nové verze mezd nebo si je můžete nastavit sami následujícím postupem Personalistika a mzdy Administrace Aplikace Společné parametry Legislativní parametry

Podrobný návod ke stažení zde.

Sledujte nás