Legislativní školení mzdy s Ing. Klímovou 13.1.2021

Podívejte se z pohodlí kanceláře či domova na online školení nové legislativy týkající se mzdové a personální agendy za speciální zvýhodněnou cenu!


Lektor:      Ing. Růžena Klímová
Termín:     13.1.2021    
Čas:           9:00 - 14:00
Cena:        1.500,- bez DPH za jednoho účastníka
                  2.500,- bez DPH za dva a více účastníků z jedné firmy

Ze školení bude pořízen videozáznam. Tento záznam zašleme na vyžádání všem účastníkům. Pokud Vám nevyhovuje termín školení, můžete si za stejnou cenu objednat pouze záznam ze školení.

Program školení:

1. Úvod - aktuální legislativní změny v mzdové a personální oblasti
•    Slevy na pojistném na sociální pojištění
•    Změny v OČR od 1.7.2020
•    Změny ve srážkách ze mzdy v průběhu roku 2020
•    Daňový bonus je příjmem dlužníka!

2. Změny v zákoníku práce účinné od 30.7.2020, vysvětlení změn účinných od 1.1.2021 včetně praktických příkladů k výpočtu dovolené od roku 2021
•    Převod zůstatku dovolené z roku 2020 do roku 2021
•    Druhy dovolené
•    Stanovení nároku na dovolenou v hodinách
•    Změny úvazku v průběhu roku
•    Podmínky nároku na dovolenou
•    Krácení dovolené
•    Tituly, které se pro účely nároku na dovolenou považují za dobu odpracovanou
•    Svátek a dovolená
•    Náhrada mzdy za dovolenou
•    Přečerpaná dovolená a její řešení

3. Další aktuální změny ve mzdové i personální oblasti od roku 2021
•    Maximální vyměřovací základ
•    Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění a její použití
•    Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy
•    Odstranění brutace- zatím v návrhu

4. Dotazy posluchačů

Všichni účastníci obdrží studijní materiály.

Pro Vaši účast na online školení je nutná registrace a uhrazení zálohové platby na základě níže uvedených údajů:

Číslo bankovního účtu: 2001077674/2010
Variabilní symbol: 1312021
Zpráva pro příjemce: IČ firmy 
Částka pro jednoho účastníka: 1.815 Kč vč. DPH
Částka pro více účastníků z jedné firmy: 3.025 Kč vč. DPH

Po zaplacení Vám automaticky pošleme daňový doklad.
Případné dotazy k fakturaci prosím směřujte na lucie.cejkova@6k.cz

Zaregistrujte se ZDE

Sledujte nás