O 6K spol. s r.o.

Firma 6K spol. s r.o. byla založena v roce 1992 za účelem poskytování služeb v oblasti ekonomického poradenství.

Co byste o nás měli vědět?

Pro svoji činnost potřebovala firma vhodný software, který by byl pružný, moderní a vyhovoval potřebám jak účetních, tak zákazníků, s ohledem na rozmanitost jejich oborů podnikání a činností. Žádný z produktů na trhu nesplňoval představy o programu, který by plně pokrýval potřeby pro vedení účetnictví v souladu s platnými zákony a vyhovoval i firmám se zahraniční majetkovou účastí. To vedlo vývojáře firmy 6K k tomu, aby vytvořili vlastní softwarový produkt, který by splnil jejich požadavky. Vznikl tak komplexní ekonomický systém, který je řešen formou modulů.

Ekonomický 6K Software je stále aktualizován v souladu s danou legislativou a s ohledem na potřeby jeho uživatelů.

Z aplikace vytvořené v roce 1991 na základě dlouholetých analytických a programátorských zkušeností jsou dnes kvalitní ověřené programy pro ekonomiku malých, středních i velkých společností. 6K Software je zejména vhodný pro organizace vedoucí účetnictví na zakázku.

 

Firma 6K zajišťuje prodej 6K Software a jeho následnou zákaznickou podporu.

Společnost 6K spol. s r.o. a všichni její zaměstnanci jsou pojištěni proti rizikům souvisejícím s jejich činností.

6K preferuje osobní přístup k zákazníkovi, individuálně a citlivě řeší jeho požadavky nebo problémy.
Robert Soudnýředitel společnosti

Náš tým

Robert Soudný

ředitel společnosti

Petr Mach

programátor

Ing. Arthur Dvořák

programátor

RNDr. Josef Novotný

programátor

Marek Bojanovský

programátor

Ing. Karel Barcuch

konzultant

Ing. Viktor Lehký

konzultant

Ing. Dalibor Zwierzyna

konzultant

Kateřina Marešová

back office, marketing

Radka Bartůňková

back office

Jana Šišoláková

obchodní zástupkyně

GENERAČNÍ UPGRADE SYSTÉMU 6K

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Dotační program: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - II. výzva
Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009414
Harmonogram: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2019

Projekt Generační upgrade systému 6K je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je generační upgrade stávajícího řešení ekonomického systému 6K určeného pro malé a střední podniky; včetně rozšíření o nové webové řešení front-end podpory ekonomických procesů u zákazníka. Bude vytvořeno nové řešení webového rozhraní využitelného přímo koncovými zákazníky bez nutnosti vlastní instalace účetního programu. Projekt významným způsobem zvýší konkurenceschopnost společnosti 6K spol. s r.o.

Co o nás říkají klienti

Software 6K dlouhodobě využívá řada předních českých i mezinárodních společností.

“Systém 6K, který byl původně vyvinut pro potřeby outsourcingu účetnictví, nám poskytuje konkurenční výhodu, a to především díky rychlé podpoře a profesionálnímu designu, který výrazně urychluje práci při větším počtu zpracovávaných agend a dokladů.“

Josef Jaroš APOGEO Group, SE

“Z našeho pohledu je software 6K vhodný pro zpracování účetnictví malých a středně velkých společností. Důležitá je i aktivní podpora ze strany 6K při řešení úkolů ze strany našich klientů, při aktualizaci účetnictví s ohledem na legislativní změny.”

Bent Walde-Jensen KPMG Česká republika

“Po mnoha letech aktivního používání ekonomického software 6K můžeme s radostí tvrdit, že výběr 6K byla dobrá volba.”

Ludmila Malimánková Fučík & Partneři

“Program 6K je průběžně aktualizován a doplňován o funkce i struktury v návaznosti na aktualizaci legislativy o účetnictví. Současně umožňuje zpracovávat účetnictví i paralelně podle standardů IFRS a US GAAP.”

BDO Česká republika
Sledujte nás