Pozvánka na školení 2020

Využíváte náš program a chcete se dozvědět více o jeho možnostech? Přijďte na naše školení jednotlivých modulů. Cílem školení je zrychlení a zefektivnění práce s programem WIN 6K.

Přihlášeným účastníkům nabízíme možnost předem zaslat své dotazy, které školitel zodpoví během semináře.

Modul Účetnictví

Termín:
5.11.2020, 9:00 – 12:00 – Blok A
5.11.2020, 13:00 – 16:00 – Blok B – určeno pro účastníky školení v roce 2019
Školitel: RNDr. Josef Novotný


Obsah školení:
Blok A zejména
• Možnosti pořizování dat, QR kód
• Manipulace s daty, hledání, změny, vracení zpět
• Sestavy, běžné i méně běžné, neobvyklé, vlastní tvorba sestav
• Importy dat, běžné i méně běžné, z internetu, z jiných systémů případně vytěžování dat
• Nové funkce vytvořené v roce 2019 (např. velmi jednoduchý přenos, výměna dat mezi deníkem i číselníky, EXCEL pouhým použití známé funkce CTRL+C a CTRL+V)
• Nové funkce při hledání chyb v DPH, nové importy (e-shopy, EET, vylepšené funkce pro saldokonto, importy FAKTUROID)
• Diskuse nad problémy v užívání, hledání řešení - volný prostor na dotazy


Blok B zejména
• elektronická účtárna - podpora pro to mít originál dokumenty vedené v PDF( i v jiných formátech) SOUČASNĚ s účetnictvím , možnost více podkladů k jednomu dokladu, importy bank včetně PDF výpisů
• možnost poskytnout 6K účetnictví osobám - neúčetním s omezením vidět jen některé firmy
• nové extrémně rychlé exporty dat do EXCELU ( cca 100 000 položek do 60 s) a nové možnosti pro přečíslování zákazníků, odstranění duplicit. jejich importy
• hromadné kontroly nad účtovanými firmami , účetní kontroly účtů DPH s ohledem na daňová přiznání
• anglická verze s možností nabídnout zákazníkům k prohlížená

Cena školení: 1200 Kč bez DPH
Školení bude provedeno online formou. Veškeré informace pro připojení budou odeslány účastníkům emailem.

 

Modul Evidence zásob

Termín: 12.11.2020, 9:00 – 12:00
Školitel: Ing. Dalibor Zwierzyna


Obsah:
• Práce s filtrováním a označováním dat, možnost uložení složitějších filtrů pro opakované použití
• Vyhledávání v tabulkách - dle třídicích výrazů, hypertextové hledání, automatický filtr, výpočty
• Propojení souvisejících dokladů (objednávka, rezervace, zálohová faktura, prodej, dodací list, faktura)
• Sestavy, exporty do XLS
• Možnosti individuálních úprav uživatelského profilu - přidání nových sloupců, nastavení podmíněného zbarvení sloupců, ...
• Diskuse nad problémy v užívání, hledání řešení - volný prostor na dotazy

Cena školení: 1200 Kč bez DPH
Školení bude provedeno online formou. Veškeré informace pro připojení budou odeslány účastníkům emailem.

 

Modul Evidence majetek

Termín: 3.12.2020, 9:00 – 12:00, určeno pro začátečníky/standardní uživatele
3.12.2020, 13:00 – 16:00, určeno pro pokročilejší uživatele
Školitel: RNDr. Josef Novotný


Obsah
• Funkce majetku obecně
• Pořízení majetku
• Funkce na majetku (opravy, rušení, likvidace, technické zhodnocení, navýšení, rozdělení a sloučení inventárních čísel)
• Účetní odpisy a vztah s účetnictvím
• Daňové odpisy a automatické zpracování pro DPPO a DPFO
• Silniční daň, vedení DPH u aut používaných pro soukromé účely
• Zvláštní formy účetního odepisování majetku, hromadné exporty karet do elektronické podoby (WORD/PDF)
• Diskuse nad problémy v užívání, hledání řešení - volný prostor na dotazy

Cena školení: 1200 Kč bez DPH
Školení bude provedeno online formou. Veškeré informace pro připojení budou odeslány účastníkům emailem.

 

Modul Mzdy a personalistika

  • Školení bude na přelomu roku po schválení změn v legislativě. O termínu Vás budeme informovat.

 

Obecné informace:

Školení bude provedeno online formou. Veškeré informace pro připojení budou odeslány účastníkům emailem.  

Cena školení: 1200 Kč bez DPH 

Zájemci o účast, prosím, pište na e-mail: filip.dolansky@6k.cz

 

Sledujte nás