Pozvánka na školení

Využíváte náš program a chcete se dozvědět více o jeho možnostech? Přijďte na naše školení jednotlivých modulů. Cílem školení je zrychlení a zefektivnění práce s programem WIN 6K.

Přihlášeným účastníkům nabízíme možnost předem zaslat své dotazy, které školitel zodpoví během semináře.

Modul Účetnictví

Termín: 5.11.2019, 9:00 – 12:00 (obsazeno)
Přidán nový termín: 13.11.2019, 9:00 – 12:00 (obsazeno)
Přidán nový termín: 18.11.2019, 9:00 – 12:00 (obsazeno)
Přidán nový termín: 4.12.2019, 9:00 - 12:00 

Školitel: RNDr. Josef Novotný
Obsah školení:
•    Možnosti pořizování dat, QR kód
•    Manipulace s daty, hledání, změny, vracení zpět 
•    Sestavy, běžné i méně běžné, neobvyklé, vlastní tvorba sestav 
•    Importy dat, běžné i méně běžné, z internetu, z jiných systémů případně vytěžování dat
•    Nové funkce vytvořené v roce 2019 (např. velmi jednoduchý přenos, výměna dat mezi deníkem i číselníky, EXCEL pouhým použití známé funkce CTRL+C a CTRL+V)
•    Nové funkce při hledání chyb v DPH, nové importy (e-shopy, EET, vylepšené funkce pro saldokonto, importy FAKTUROID)
•    Diskuse nad problémy v užívání, hledání řešení - volný prostor na dotazy 

Cena školení: 1500 Kč bez DPH

Modul Evidence zásob

Termín: 12.11.2019, 9:00 – 12:00
Školitel: Ing. Dalibor Zwierzyna
Obsah: 
•    Práce s filtrováním a označováním dat, možnost uložení složitějších filtrů pro opakované použití
•    Vyhledávání v tabulkách - dle třídicích výrazů, hypertextové hledání, automatický filtr, výpočty
•    Propojení souvisejících dokladů (objednávka, rezervace, zálohová faktura, prodej, dodací list, faktura)
•    Sestavy, exporty do XLS
•    Možnosti individuálních úprav uživatelského profilu - přidání nových sloupců, nastavení podmíněného zbarvení sloupců, ...
•    Diskuse nad problémy v užívání, hledání řešení - volný prostor na dotazy 

Cena školení: 1500 Kč bez DPH

Modul Mzdy a personalistika

Termín: 19.11.2019, 9:00 – 12:00
Školitel: Ing. Viktor Lehký
Obsah:
•    Exekuce, inventář a zapůjčení
•    Evidence cesťáků a pomocí vzorce odečet ze mzdy
•    Ovládání, filtry podbarvení, povinnosti položek, 
•    Tvorba vlastní sestavy
•    Diskuse nad problémy v užívání, hledání řešení - volný prostor na dotazy 

Cena školení: 1500 Kč bez DPH 

Modul Evidence majetek

Termín: 3.12.2019 dopoledne, 9:00 – 12:00, určeno pro začátečníky/standardní uživatele (obsazeno)
3.12.2019 odpoledne, 13:00 – 16:00, určeno pro pokročilejší uživatele (obsazeno)

Školitel: RNDr. Josef Novotný
Obsah
•    Funkce majetku obecně
•    Pořízení majetku
•    Funkce na majetku (opravy, rušení, likvidace, technické zhodnocení, navýšení, rozdělení a sloučení inventárních čísel)
•    Účetní odpisy a vztah s účetnictvím
•    Daňové odpisy a automatické zpracování pro DPPO a DPFO
•    Silniční daň, vedení DPH u  aut používaných pro soukromé účely
•    Zvláštní formy účetního odepisování majetku, hromadné exporty karet do elektronické podoby (WORD/PDF)
•    Diskuse nad problémy v užívání, hledání řešení - volný prostor na dotazy 

Cena školení: 1500 Kč bez DPH 

Adresa školení:
Prosek Point - budova A, 4.p.
Prosecká 851/64
190 00 Praha 9

Zájemci o účast, prosím, pište na e-mail: filip.dolansky@6k.cz

Sledujte nás