Nová verze modulů Mzdy, Sklad 1.19.015

Vydali jsme novou verzi modulů Mzdy, Sklad 1.19.015.

Pokud chcete získat aktuální verze ostatních modulů nebo si s instalací nevíte rady, napište nám. Dále můžete také kontaktovat naší zákaznickou podporu na tel.čísle +420 606 650 000 (v pracovní dny 8:00 - 16:00) nebo prostřednictvím e-mail 6k@6k.cz. Rádi Vám pomůžeme.

Stručný přehled novinek, změn a oprav:

1.19.015 29.08.2019 Bez rozlišení Opravena chyba při exportu dat z tiskové sestavy do XLS s použitím titulků. Pokud byl výraz v textovém poli delší než 118, byla generována chyba: "1562 Objekt nnnnnn nebyl v databázi nalezen."
1.19.015 29.08.2019 Sklad Do importu objednávek se Shoptet byl implementována možnost aplikování hook.
1.19.015 29.08.2019 Mzdy Doplněn číselník zodpovědných osob - použití v personálním plánování lékařských prohlídek, školení a ochranných pomůcek. Možnost hromadné korespondence se zodpovědnými osobami či tisku formulářů pro zodpovědné osoby
1.19.015 29.08.2019 Mzdy U pracovních poměrů možnost zadat více kategorií práce (rizikovost) s platností od-do.
1.19.015 29.08.2019 Mzdy U kategorií pracovišť možno přednastavit zodpovednou osobu, skupinu pro rozlišení, rizikový stupeň a zda se mají aktualizovat rizikové hodiny v jejich evidenci. V rámci jedné kategorie je možné k lékařským prohlídkám zadat příslušného lékaře či zdravotnické zařízení, u školení školitele, u ochranných pomůcek dodavatele. Dále je možné nastavit mzdové složky, určující rizikové hodiny - v měsíční závěrce se pak tyto hodiny automaticky doplní do evidence rizikových hodin.
1.19.015 29.08.2019 Mzdy Do plánování periodických akcí doplněny formuláře - BOZP, osobní list bezpečnosti práce, posudek o zdravotní způsobilosti včetně lékaře,…..
1.19.015 29.08.2019 Mzdy Doplněna evidence rizikových hodin včetně potřebných sestav. Hodiny je možné pořizovat ručně, je možné dle nastavení kategorií pracovišť zapnout automatickou aktualizaci těchto hodin (viz číselník kategirií pracovišť). V nástrojích je možné zpětně načíst rizikové hodiny ze mzdových listů zvoleného roku - pokud je u katerorií pracovišt přiřazených pracovním poměrům zatržena volba aktualizace těchto hodin.
Sledujte nás