Nová verze modulů Mzdy, Sklad 1.19.001

Vydali jsme novou verzi modulů Mzdy, Sklad 1.19.001.

Pokud chcete získat aktuální verze ostatních modulů nebo si s instalací nevíte rady, napište nám. Dále můžete také kontaktovat naší zákaznickou podporu na tel.čísle +420 606 650 000 (v pracovní dny 8:00 - 16:00) nebo prostřednictvím e-mail 6k@6k.cz. Rádi Vám pomůžeme.

Stručný přehled novinek, změn a oprav:

1.19.001 09.01.2019 Mzdy Do číselníku typů pracovních poměrů doplněno zatržítko, zda trvání pracovního poměru nezahrnout do opracovaných dnů u zaměstnavatele - výchozí hodnota je zahrnout (nezatrženo). Položka doplněna i do fitrů a sestavy. Roky a dny u firmy se kumulují v měsíční závěrce a jsou na personální kartě v záložce "Ostatní". Stejné zatržítko doplněno i do důvodů přerušení pracovních poměrů.
1.19.001 09.01.2019 Mzdy Doplněn formulář "Výpočet daně z přííjmu vzor 23 "
1.19.001 09.01.2019 Mzdy Do seznamu sestav doplněn vzor č.27 "Potvrzení o zdanitelných příjmech"
1.19.001 09.01.2019 Mzdy Do seznamu formulářů doplněna "Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění", vzor č. 1
1.19.001 09.01.2019 Mzdy Do seznamu sestav doplněn vzor č. 6 "Potvrzení o zdanitelných příjmech srážková daň"
1.19.001 09.01.2019 Mzdy Pokud zaměstnanec nastoupí a potřebuje k výpočtu mzdy pravděpodobný průměr pro pracovně právní účely, je možné jej po výpočtu mzdy vypočítat pomocí tlačítka na detailu průměru z právě vypočtené mzdy
1.19.001 09.01.2019 Mzdy V nástrojích při prohlížení exekucí zaměstnance je možné použít nástroj, který na základě vyplněné položky "Den rozhodný" u všech exekucí upraví položku "Pořadí"
1.19.001 09.01.2019 Mzdy Na kartě pracovního poměru v záložce mzdové zrušena položka % snížení nezabavitelné částky a přidána položka "Snížit nezabatitelnou částku o". Touto položkou je možné jednorázově snížit nezabatitelnou částku o potřebnou hodnotu. Položka se nuluje v měsíční závěrce.
1.19.001 09.01.2019 Mzdy Upraveny legislativní parametry pro rok 2019 a připravena verze pro zpracování mezd na rok 2019
1.19.001 09.01.2019 Mzdy Na personální kartě v záložce ostatní je možné na stisk tlačítka vpravo vedle položky "Důchod od" zjistit zákonný nárok na starobní důchod dle platné legislativy. Podmínkou je vyplnění data narození, pohlaví a počtu vychovaných dětí u žen. Tlačítko je přístupné pouze v případě nevyplnění této položky.
1.19.001 09.01.2019 Mzdy Výroční update
Sledujte nás