Nová verze modulů Mzdy, Sklad 1.18.020

Vydali jsme novou verzi modulů Mzdy, Sklad 1.18.020.

Pokud chcete získat aktuální verze ostatních modulů nebo si s instalací nevíte rady, napište nám. Dále můžete také kontaktovat naší zákaznickou podporu na tel.čísle +420 606 650 000 (v pracovní dny 8:00 - 16:00) nebo prostřednictvím e-mail 6k@6k.cz. Rádi Vám pomůžeme.

Stručný přehled novinek, změn a oprav:

1.18.020 13.9.2018 Bez rozlišení V aplikaci je nyní k dispozici možnost implementovat komunikaci s FTP.
1.18.020 13.9.2018 Mzdy Do číselníku druhů směn dopněny údaje o standard časovém trvání směny (pro evidenci pracovní doby dle zákoníku práce). Použije se v tiscích evidence pracovní doby (doplněno v kumulovaných tiscích)
1.18.020 13.9.2018 Mzdy K pravidelnému týdennímu úvazku lze zadat standard směna - využije se k evidenci pracovní doby a jejího tisku (obvyklý začátek a konec směny)
1.18.020 13.9.2018 Mzdy Nový firemní parametr v záložce "Ostatní" - délka služební cesty v hodinách, od kdy již není nárok na stravné (stravenku) - využije se v případě použití automatického výpočtu stravenek ze skutečně odpracovaných směn
1.18.020 13.9.2018 Mzdy Do pracovní doby doplněna možnost evidence hodin pohotovosti a služebních cest. Hodiny pohotovosti se využijí u tisku evidence pracovní doby, v případě nevypnutí platnosti přplatků i k výpočtu příplatku za pohotovost. Služební cesty se využijí pro výpočet stravenek (je-li tak v systému nastaveno) a k tisku stručného seznamu pracovních cest (kumulované tisky). Při opětovném generování pracovní doby se popisované zadané údaje uchovají, jejich změna se eventuálně provádí ručně.
1.18.020 13.9.2018 Mzdy U bankovního příkazu dobírek doplněn opis s mezisoučty za druh záznamu
1.18.020 13.9.2018 Mzdy Nový firemní číselník "Interní důvody ukončení pracovního poměru", jehož kód je možné zadat na kartu pracovního poměru.
1.18.020 13.9.2018 Mzdy Na kartě pracovního poměru nová položka "Interní důvod ukončení PP" - vázáno na firemní čísekník viz předchozí bod
1.18.020 13.9.2018 Mzdy V souvislosti s doplněním interního důvodu ukončení pracovního poměru doplněna do personální agendy->pracovní poměry sestava "Analýza délky pracovních poměrů a pozic". Je možné sledovat na základě funkcí a interních důvodů ukončení PP průměrnou délku pracovních poměrů
1.18.020 13.9.2018 Mzdy Do sestav personální agendy->pracovní poměry doplněny sestavy o organizační struktuře ve firmě - "Přehled funkcí (pozic) a přiřazených zaměstnanců k těmto pozicím".
1.18.020 13.9.2018 Mzdy U bankovních příkazů a opisů doplněna možnost tisku položky IBAN a Swift u účtů, z kterých se hradí.
1.18.020 13.9.2018 Mzdy Doplněna evidence zápůjček inventáře včetně číselníku inventáře k zapůjčení, protokolů o převzetí a vrácení atd….
1.18.020 13.9.2018 Mzdy Do číselníku funkcí doplněny položky "Hlavní smysl pozice" a "Podrobný popis pozice". Tyto položky použity v doplněné sestavě přílohy k pracovní smlouvě - "Pracovní náplň"
1.18.020 13.9.2018 Mzdy Do funkcí přidána položka "Nadřízená funkce" - použita v sestavě přílohy k pracovní smlouvě - "Pracovní náplň"
1.18.020 13.9.2018 Bez rozlišení Nově je výchozí hodnota pro nastavení gridu "Poslední aktivní záznam použít jako výchozí" rovna "Ano"
1.18.020 13.9.2018 Maloobchod Při závěrce na pokladním místě se nyní nesumarizují účtenky, u kterých je nastavený odběratel resp.dodavatel a také je u takových účtenek ve výsledném pokladním dokladu do Variabilního symbolu použito Číslo účtenky
1.18.020 13.9.2018 Maloobchod Při závěrce na pokladním místě je nyní možné nastavit způsob plnění Data úhrady ve výsledném pokladním dokladu, který vznikl sumarizací více účtenek: "Datem vystavení nejstarší sumarizované účtenky" nebo "Datem vystavení nejmladší sumarizované účtenky"
1.18.020 13.9.2018 Mzdy Změna nastavení mzdových složek "OČR" a "Dlouhodobé OČR" - započítávají se jako výkon práce pro výpočet dovolené. Automatická aktualizace po instalaci nové verze. Podrodbný návod najdete zde.
Sledujte nás