Nová verze modulů Mzdy, Sklad 1.18.007

Vydali jsme novou verzi modulů Mzdy, Sklad 1.18.007.

Pokud chcete získat aktuální verze ostatních modulů nebo si s instalací nevíte rady, napište nám. Dále můžete také kontaktovat naší zákaznickou podporu na tel.čísle +420 606 650 000 (v pracovní dny 8:00 - 16:00) nebo prostřednictvím e-mail 6k@6k.cz. Rádi Vám pomůžeme.

Služba může být zpoplatněna, kontaktujte nás pro více informací o této službě.

Stručný přehled novinek, změn a oprav:

1.18.007 7.3.2018 Maloobchod Drobné úpravy v pořizování účtenky a v realizaci účtenek do skladových pohybů - otevření tabulek + nový hook v realizaci účtenek do skladových pohybů
1.18.007 7.3.2018 Sklad Ve Skladových kartách je nyní k dispozici nový nástroj Hromoadná oprava konzistence. Nástroj provádí hromadně opravy případných nekonzistencí na skladových kartách resp.podkartách.
1.18.007 7.3.2018 Mzdy Vrácena funkčnost zatržítka na pracovním poměru - pro srážku exekuce použít celou mzdu. Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, zatrhne se u hlavního a toto se použije i pro výplatu ze souběhů. Zaměstnanec nedostane k výplatě nic, pokud jsou na exekucích dostatečně velké hodnoty položky "zbývá" (Pouze dostane k výplatě eventuální daňový bomus či přeplatek z ročního zúčtování, není-li sražení těchto složek nastaveno u konkrétní exekuce-další změna v této verzi viz dále)
1.18.007 7.3.2018 Mzdy Doplněno Nemprii verze 2017 (příloha k žádosti o platbu nemoci) a to tisk i export pro PartnerLink. Zároveň doplněny 2 nové automatické aktualizace - doplnění kódu "OPP" do druhů dávek a tento druh dávky přiřazen mzdové složce "D1002"
1.18.007 7.3.2018 Mzdy U exekuce je možné nastavit sražení daňového bonusu a ročního zúčtování daně. Sraží se celé hodnoty těchto složek u příslušné exekuce (pokud je hodnota dluhu zbývá dostatečně velká)
1.18.007 7.3.2018 Mzdy Ve vyúčtování srážkové daně posunuty hodnoty v jednotlivých měsících o jeden dopředu - tzn. leden do února, úunor do březn atd….. Leden nutno doplnit ručně z rekapitulace prosince předchozího roku
1.18.007 7.3.2018 Mzdy Nové NEMPRI s otcovskou, a to jak tištěný formulář, tak export pro Partnerlink či datovou schránku
1.18.007 7.3.2018 Mzdy U nemoci doplněna zatržítka, zda je první či poslední den nemoci vyloučenou dobou. Pro případ onemocnění např po noční nebo nástup do práce na noční ihned po ukončení nemoci, vše v ten samý den
1.18.007 7.3.2018 Mzdy Doplněn formulář výpočtu ročního zúčtování daně vzor č. 22
1.18.007 7.3.2018 Mzdy Hromadné označování možné insolvence zaměstnanců v personáůlních údajích opraveno - záhadně zmizela z formuláře dříve naprogramovaná metoda
1.18.007 7.3.2018 Mzdy U exekucí doplněna možnost zápisu poznámek ke každé exekuci
1.18.007 7.3.2018 Mzdy U exekucí se ukládá od této verze při měsíční závěrce sražené částky každý konkrétní měsíc - historie. Sestava z této historie bude doplněna v jedné z následujících verzí
1.18.007 7.3.2018 Mzdy Z karty pracovního poměru odstraněno zatržítko "Exekuce -> Bonus". Přesunuto ke konkrétní exekuci viz popis změn v této verzi výše
Sledujte nás