Nová verze modulů Mzdy, Sklad 1.18.006

Vydali jsme novou verzi modulů Mzdy, Sklad 1.18.006.

Pokud chcete získat aktuální verze ostatních modulů nebo si s instalací nevíte rady, napište nám. Dále můžete také kontaktovat naší zákaznickou podporu na tel.čísle +420 606 650 000 (v pracovní dny 8:00 - 16:00) nebo prostřednictvím e-mail 6k@6k.cz. Rádi Vám pomůžeme.

Služba může být zpoplatněna, kontaktujte nás pro více informací o této službě.

Stručný přehled novinek, změn a oprav:

1.18.003 6.2.2018 Sklad V Dokladech/Pohybech na skladu byla do speciálního označení přidána možnost vyhledat a označit doklady také podle filtru na Obchodní případy
1.18.003 6.2.2018 Sklad V Dokladech/Pohybech na skladu je ve statistických sestavách možné filtrovat položky dokladů také podle vlastností Obchodního případu, se kterým je položka svázána
1.18.003 6.2.2018 Mzdy Doplněn vzor "Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sraženo pojistné na sociální zabezpečení….."
1.18.003 6.2.2018 Bez rozlišení Odstraněna chyba v analýze odběratelského saldokonta resp.kreditního limitu: 13 Alias KUH_PARTNER nebyl nalezen na řádku 8182 v matodě….
1.18.003 6.2.2018 Fakturace Nově je k dispozici podpora režimu Přenesené daňové povinnosti. Možnost definovat rozdělení do jednotlivých sazeb, podpora v maskách pro rozúčtování,…)
1.18.003 6.2.2018 Sklad Nově je k dispozici podpora režimu Přenesené daňové povinnosti. Přenos souvisejících údajů do generovaných faktur (rozdělení do jednotlivých sazeb,..)
1.18.003 6.2.2018 Sklad Nyní je možné vypnout pro jednotlivé druhy OP/Objednávek automatické nastavování položky "Osvobozeno od DPH" dle vlastností partnera. Firemní parametry -> 4.část
1.18.003 6.2.2018 Mzdy Doplněna vzor sestavy "Pøíloha III - dodateèné opravy záloh a danì" - nějakým záhadných způsobem z instalace zmizela
1.18.003 6.2.2018 Mzdy Doplněna sestava "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění" vzor č.2
1.18.003 6.2.2018 Mzdy Doplněna sestava "P O T V R Z E N Í zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob"
1.18.003 6.2.2018 Mzdy Opravena aktualizce sjednocení exekucí pod personální číslo
1.18.003 6.2.2018 Sklad Opravena chyba: v sestavách typu bez rozlišení skladů resp.podskladů byl nesprávně aplikovaný filtr, pokud obsahoval podmínky týkající se identifikace skladu resp.podskladu např.Sklad="005". Pokud byl takovýto filtr použit, výsledkem sestavy byl vždy prázdný seznam - žádné záznamy nevyhovovaly zadané podmínce.
1.18.003 6.2.2018 Sklad Ve Skladových kartách byl optimalizován výkon při generování dat pro sestavy typu: Zásoby na skladě k zadanému termínu nebo Analýza pohybů skladové karty/podkarty. Optimalizace by měla vést k vyššímu výkonu. Podmínkou vyššího výkonu je, že v omezovacím filtru nefigurují položky, které jsou závislé na stanoveném termínu = které se vypočítávají (např. množství, cena/MJ,...)
1.18.003 6.2.2018 Mzdy Opravena chyba - sražené částky z exekucí se neodečítaly při měsíční závěrce z položky zbývá
1.18.004 9.2.2018 Mzdy Opravena chyba - v případě, že má zaměstnanec více jak jeden poměr, sráží se mu exekuce a má pořízenou mzdovou složku, které jde pouze k výplatě (např. ošatné, bolestné atd…), hodnota této složky se mu v konečném důsledku nevyplatí - prostě jí nedostane k výplatě
1.18.005 15.2.2018 Mzdy Opraven export do účetnictví 6k pro případ, že se účtuje i na projekty - nesumovaly se účetní zápisy
1.18.006 23.2.2018 Sklad Změna v ukládání posledních použitých hodnot a jejich histori pro položky Sklad resp.Podsklad v Položkách dokladu resp. Položkách obchodního případu - od této verze jsou uložené hodnoty individuální pro jednotlové firmy (nejedná se o odběratele nebo dodavatele, nýbrž o firmy, kterým patří ta která evidence). V předchozích verzích nebyla firma zohledněna a to nebylo správně, protože v každé evidované firmě může být jiný seznam a struktura skladů resp.podskladů.
1.18.006 23.2.2018 Sklad Na skladové kartě je nyní možné analyzovat strukturu stáří zásoby jedné skladové položky na skladech bez rozlišení skladů (Nástroje->Analýza stáří zásob obchodní položky)
1.18.006 23.2.2018 Sklad V číselníku Typy operací je nyní možné nastavit charakter operace: "Nemá vliv na určení stáří zásoby". Pokud je zaškrtnuto, pak tato operace bude vyloučena z analýzy stáří zásoby.
1.18.006 23.2.2018 Sklad V položce dokladu/skladového pohybu je nyní možné zadat Datum pohybu pro určení stáří. Zde zadané datum bude mít přednost před datem dokladu při určování stáří zásoby.
Sledujte nás