Nová verze modulů Mzdy, Sklad 1.18.001

Vydali jsme novou verzi modulů Mzdy, Sklad 1.18.001.

Na stránce Ke stažení si můžete stáhnout aktuální verzi modulu Mzdy, Sklad.
Pokud chcete získat aktuální verze ostatních modulů nebo si s instalací nevíte rady, napište nám. Dále můžete také kontaktovat naší zákaznickou podporu na tel.čísle +420 606 650 000 (v pracovní dny 8:00 - 16:00) nebo prostřednictvím e-mail 6k@6k.cz. Rádi Vám pomůžeme.

Služba může být zpoplatněna, kontaktujte nás pro více informací o této službě.

Stručný přehled novinek, změn a oprav:

18.10.2017 Fakturace Při změně vazeb úhrady (s fakturou nebo s poklanou), které souvisí s úhradou pokladnou, se související pokladní doklady automaticky přeúčtují. Samozřejmě jen v případě, že je aktivní parametr automatického rozúčtování
18.10.2017 Bez rozlišení Opraveny nástroje Importfromxls a Appendfromxls ve třídě "cusexcel". Chybně byl zjištěn počet sloupců resp.řádků tabulky v případě, že poslední buňka byla sloučená (merged)
18.10.2017 Sklad V Dokladech/Pohybech na skladu byly do speciálního označení přidány možnosti vyhledat a označit doklady také podle Externího čísla OP a Externího čísla OP 2
18.10.2017 Sklad V Dokladech/Pohybech na skladu byla do "Hledání dle zadané podmínky - postupné" přidány možnost vyhledat doklady pomocí filtru, který s epoužívá pro speciální označení.
18.10.2017 Sklad V Dokladu / Skladovém pohybu je nyní možné zadat nákupní cenu i pro Neskladové položky. Cena je použita výhradně jen pro potřeby generování Přijaté faktury. Na nic jiného (suma za doklad,…) nemá vliv.
18.10.2017 Mzdy Opraveno zobrazení funkce a tarifu v seznamu pracovních poměrů - nezobrazovaly se aktuální platné, ale první pořízené údaje
6.11.2017 Bez rozlišení V tabulce Partneři je nyní k dispozici nový Nástroj - Hromadné opravy. Obsahuje hrromadné nastavení příznaku Plátce DPH.
6.11.2017 Bez rozlišení Do aktualizace externí tabulku partnerů v reálném čase (Účetnictví 6K, Fakturace 6K, apod.) přibyla také aktualizace příslušných DIČ podle rozlišení plátce resp.neplátce DPH.
6.11.2017 Bez rozlišení V tabulce Partneři je nyní k dispozici nová sestava Přehled s kreditním limitem s variantními způsoby vyhodnocení čerpání kreditního limitu.
6.11.2017 Bez rozlišení Od této verze je možné v definici výrazu pro uživatelský sloupec gridu použít také výraz, jehož hodnota bude použita jako constatní text pro ControlSource sloupce (používá se TEXTMERGE). Příklad výrazu: (<<eskjeassocdocgencolumnsource(ThisForm,ThisForm.SkRadkyGrid.Grid,"SKLOK")>>) -> funkce eskjeassocdocgencolumnsource vrací textovou prezentaci výsledného výrazu.
6.11.2017 Fakturace U položek faktury je nyní možné určit Projekt
6.11.2017 Fakturace Doplněna podpora Projektu v indviduálních záznamech rozúčtování Faktur. Týká se i definice masek pro rozúčtování a přenosu do externího účetnictví.
10.1.2018 Bez rozlišení Odstraněna chyba v "Předání číselníků do Účetnictví" (Odběratelé dodavatelé (partneři)): "Alias EAUO_PART nebyl nalezen…."
10.1.2018 Fakturace Odstraněna chyba: "Rozměry pole jsou neplatné..." ve funkci Převzít úhrady z účetnictví z formátu vstupních dat: "Soubor ZIP (Import dat (komprimovaná archivace))"
10.1.2018 Sklad Do tiskové sestavy "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" a "Průběžná evidence nakládání s odpady" byla doplněna informace o IČP/IČZ partnera
10.1.2018 Bez rozlišení U partnera byl přidány nové položky: Nakládání s odpady - Typ identifikátoru (IČP/IČZ) a Identifikátor (vlastní hodnota) pro sídlo i provozovnu
10.1.2018 Mzdy Upraveno hromadné pořizování výkazů tak, aby šlo při externím vzorci výpočtu mzdové složky zadávat libovolné údaje
10.1.2018 Mzdy Odstraněna chyba při výpočtu nemzdového příspěvku v případě že má zaměstnanec nulovou hrubou mzdu a ve firemních parametrech je nastaven výpočet příspěvku z hrubé mzdy
10.1.2018 Maloobchod Do reportů typu "Pokladní kniha" byla doplněna chybějící rekapitulace za 2.sníženou sazbu DPH
10.1.2018 Mzdy Výroční update 2018

Výroční update Mzdy 2018 obsahuje tyto hlavní novinky:

 • Exekuce sjednoceny pod jedno osobní číslo na personální kartě, co je nutno udělat

  • Zkontrolovat exekuce u zaměstnanců, kteří měli vice pracovních poměrů a u nich pořízeny stejné exekuce - duplicitní zrušit nebo ukončit platnost

  • Zrušit u souběžných pracovních poměrů na kartě pracovního poměru zatržení údaje "Exekuce z celé mzdy" - není třeba, údaj bude automaticky ignorován

  • U bankovních transakcí týkajících se exekucí zkontrolovat položku "Součet" a její hodnotu a to tak, aby zajistila u poměrného sražení jedné exekuce z vícero pracovních poměrů jednoho zaměstnance sečtení sražené částky do jednoho řádku vygenerovaného bankovního příkazu

  • Nový legislativní parametr, který řeší exekuce a odstupné - je možné si nastavit, kolika platy se bude dělit vypočtená mzda v případě, že je vyplaceno odstupné. Standard je maximálně "3 platy+1", je možné změnit na neomezeno "Počet platů+1"

 • Doplněny legislativní parametry platné od 2018/01 a od 2018/02

 • U mzdových složek "Statutární odměny" nutno nastavit, že se jedná o příjmy ze závislé činnosti a že se z nich odvádí SP i ZP

 • Přidány nové mzdové složky D1001 - Dlouhodobé OČR a D1002 - Otcovská dovolená a s tím spojené typy DNP, u Dlouhodobé OČR i nový legislativní parametr určující maximální délku v kalendářních dnech

 • Doplněn do kumulovaných tisků mzdové agendy formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" Upraveno danění příjmů v případě, kdy v součtu zdanitelných příjmů za všechny poměry nebylo dosaženo příslušné výše, zaměstnanec ani v jednom poměru nepodepsal daňové prohlášení. V tomto případě se daní příjmy srážkovou daní. Příjmy z DPP nejsou v součtu zahrnuty. Doplněn i nový legislativní parametr, určující výši, do které se daní srážkovou daní 

Sledujte nás